POLÍTICA
DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals, PANSFOOD, S.A., (Unipersonal), amb domicili social al C/ Alcalde Barnils, 64-68, Ed. B 1ª planta, Parc Empresarial Can Sant Joan, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (“PANS & COMPANY”), l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a les quals PANS & COMPANY accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.pansandcompany.com (la “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de PANS & COMPANY, amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds d’informació i, si s’escau, enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

Les dades personals facilitades per l’usuari, amb caràcter general, no seran comunicades ni cedides a tercers, si bé es podran cedir a entitats del Grup EAT OUT per a les mateixes finalitats referides més amunt. En aquest sentit, vostè queda degudament informat dels termes previstos a l’article 27 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb la primera cessió de les seves dades personals.

Als formularis de contacte de la Web, caldrà que l’usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris”. La manca d’emplenament o l’emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que PANS & COMPANY no pugui atendre les sol·licituds de l’usuari i, en conseqüència, PANS & COMPANY quedarà exonerada de tota responsabilitat per la manca de prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

L’usuari ha de comunicar a PANS & COMPANY les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda als fitxers de PANS & COMPANY estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en tots els casos, de la veracitat de les dades facilitades.

PANS & COMPANY informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, provinents de l’acció humana o del mitjà físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de PANS & COMPANY (Ref. LOPD), d’acord amb els termes que estableix la legislació vigent. Per a més comoditat de l’usuari, i sens perjudici que s’hagin de complir determinats requisits formals establerts per la normativa vigent, PANS & COMPANY ofereix a l’usuari la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets esmentats més amunt, com també de revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials, mitjançant el correu electrònic lopd@eatout.es.

| La força d’un gran grup